How To Optimize Your Blog For Search Engines


Many clients ask me how to drive more traffic to their blogs. By now you have probably heard that blogs are an excellent resource to get leads as well as clients for your business. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është duke krijuar postime në blog miqësore për motorët e kërkimit që indeksohen në motorët e kërkimit,,en,Kur njerëzit kërkojnë informacion mbi temat që diskutoni në blogun tuaj, ai shfaqet në faqet e rezultateve të motorit të kërkimit,,en,Klientët e mundshëm atëherë janë në gjendje të lexojnë atë që keni për të thënë dhe të futen në listën tuaj të postimeve,,en,Pra, tani gjithçka zbret në teknikat që ju ndihmojnë të optimizoni në mënyrë efektive blogun tuaj për motorët e kërkimit,,en,Këtu janë këshilla dhe ide për ta bërë këtë,,en,Krijoni një titull të pasur me fjalë kyçe për blogun tuaj,,en,Kreu përsëritet në të gjitha faqet në blog,,en,Duke u siguruar që titulli juaj përmban fjalë kyçe të synuara,,en,ju mund të merrni më shumë nga faqet e blogut tuaj të indeksuar në motorët e kërkimit,,en,Trajtoni çdo postim në blog si të veçantë,,en,Faqe e optimizueshme,,en. When people search for information on topics you discuss in your blog it appears on the search engine result pages. Potential customers then are able to read what you have to say and get on your mailing list.

So now it all boils down to techniques that help you effectively optimize your blog for search engines. Here are tips and ideas to do just that:

- Create A Keyword Rich Header For Your Blog. The header repeats on all pages on the blog. By making sure that your header contains targeted keywords, you are able to get more of your blog pages indexed in search engines.

- Treat Each Blog Post As A Separate, Optimizable Page. Përdorni procesin e optimizimit të motorit të kërkimit në çdo postim në blog,,en,Kjo do të thotë që ju duhet të krijoni një titull të optimizuar për çdo postim,,en,gjeni fjalë kyçe të synuara për çdo postim dhe ndërthurni fjalët kyçe në tekstin e postimit tuaj,,en,Sigurohuni që emri i skedarit të çdo postimi në blog të jetë përshkrues,,en,Softuer të ndryshëm të blogimit sillen ndryshe,,en,por disa do t'i quajnë postimet tuaja në blog 2.html,,en,html,,en,etj,,en,Siç mund ta shihni,,en,që nuk është shumë përshkrues dhe jo veçanërisht i dobishëm as për njerëzit, as për motorët e kërkimit,,en,Kur krijoni një postim të quajtur,,en,Si i ndihmon Coaching Pronarët e Biznesit,,en,duke e quajtur atë,,en,how-coaching-helps-business-owners.html,,en,është një titull shumë më i mirë se,,en,Sigurohuni që programi juaj i blogimit të krijojë emra përshkrues skedarësh për postimet tuaja në blog,,en,është më mirë si për lexuesit njerëzorë ashtu edhe për merimangat e motorëve të kërkimit,,en. This means that you need to create an optimized title for each post, find targeted keywords for each post and weave the keywords into your post’s text.

- Make Sure That Each Blog Post’s File Name Are Descriptive. Different blogging software behaves differently, but some will call your blog posts 2.html, 3.html, 4.html, etc. As you can see, that is not very descriptive and not particularly helpful to either people or search engines. When you create a post called “How Coaching Helps Business Owners”, calling it “how-coaching-helps-business-owners.html” is a much better title than “5.html”

Make sure that your blogging software creates descriptive file names for your blog posts; it is better both for human readers and search engine spiders.

- Merrni lidhje që tregojnë në blogun tuaj,,en,Lidhjet cilësore në blogun tuaj do të thotë më shumë vizitorë të blogut dhe renditje më të larta të motorëve të kërkimit,,en,Algoritmet aktuale të motorit të kërkimit vlerësojnë lidhjet në blogun tuaj,,en,që do të thotë se të kesh lidhje që tregojnë blogun tuaj do të përmirësojnë renditjen e motorit të kërkimit të blogut tuaj,,en,Merrni blogun tuaj të listuar në drejtoritë e blogut,,en,Drejtoritë e blogut janë një burim i shkëlqyeshëm për të marrë lidhje të njëanshme në blogun tuaj,,en,Meqenëse lidhjet e drejtorisë së blogut shumë herë janë të njëanshme,,en,ata lidhen me ju,,en,por ju nuk lidheni përsëri me to,,en,ato janë të shkëlqyera për të rritur renditjen e motorit tuaj të kërkimit,,en,Duke pasur shumë lidhje të njëanshme që tregojnë në faqen tuaj të internetit do të përmirësojë renditjen e motorit tuaj të kërkimit,,en,Një blog është një mjet i shkëlqyer marketingu,,en. Quality links to your blog means more blog visitors and higher search engine rankings. Current search engine algorithms value links to your blog, which means that having links pointing to your blog will improve your blog’s search engine rankings.

- Get Your Blog Listed in Blog Directories. Blog directories are a great source of getting unidirectional links to your blog. Since blog directory links many times are unidirectional (they link to you, but you don’t link back to them), they are great for boosting your search engine rankings. Having many unidirectional links pointing to your web site will improve your search engine rankings.

A blog is an excellent marketing tool, por blogu juaj nuk do të tërheqë më shumë drejtues dhe klientë për biznesin tuaj nëse nuk përdorni teknika të optimizimit të motorit të kërkimit për të optimizuar blogun tuaj dhe për të tërhequr trafikun e synuar të motorit të kërkimit në të,,en,Tweet,,en, Etiketat,,en,Këshilla për gjetjen e temave më të mira për blogun tuaj,,en,Lini një Përgjigje,,en,Anulo përgjigjen,,en,Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet,,en,Fushat e kërkuara janë shënuar,,en,Emri,,en,Email,,en,Faqja e internetit,,en,Komentoni,,en,Ju mund t'i përdorni këto,,en,HTML,,en,Gjuha e shënjimit të HyperText,,en,etiketat dhe atributet,,en,Posto koment,,en,Faqet tona,,en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>