How To Optimize Your Blog For Search Engines


Many clients ask me how to drive more traffic to their blogs. By now you have probably heard that blogs are an excellent resource to get leads as well as clients for your business. A mellor forma de facelo é creando mensaxes de blog amigables con motores de busca que se indexan nos motores de busca,,en,Cando a xente busca información sobre temas que discute no seu blog aparece nas páxinas de resultados do motor de busca,,en,Os potenciais clientes poden ler o que tes que dicir e entrar na túa lista de correo,,en,Polo tanto, todo se reduce ás técnicas que che axudan a optimizar o teu blogue para os motores de busca,,en,Aquí tes consellos e ideas para facelo,,en,Crea un encabezado rico en palabras clave para o teu blog,,en,A cabeceira repítese en todas as páxinas do blogue,,en,Ao asegurarse de que a súa cabeceira contén palabras clave orientadas,,en,pode obter máis das súas páxinas de blog indexadas nos motores de busca,,en,Trata cada publicación do blogue como separada,,en,Páx optimizable,,en. When people search for information on topics you discuss in your blog it appears on the search engine result pages. Potential customers then are able to read what you have to say and get on your mailing list.

So now it all boils down to techniques that help you effectively optimize your blog for search engines. Here are tips and ideas to do just that:

- Create A Keyword Rich Header For Your Blog. The header repeats on all pages on the blog. By making sure that your header contains targeted keywords, you are able to get more of your blog pages indexed in search engines.

- Treat Each Blog Post As A Separate, Optimizable Page. Use o proceso de optimización de motores de busca en cada publicación de blog,,en,Isto significa que necesitas crear un título optimizado para cada publicación,,en,busca palabras clave orientadas a cada publicación e tece as palabras clave no texto da túa publicación,,en,Asegúrese de que o nome de ficheiro de cada publicación do blogue é descritivo,,en,Diferentes software de blog compórtanse de xeito diferente,,en,pero algúns chamarán ás túas publicacións do blogue 2.html,,en,html,,en,etc,,en,Como podes ver,,en,iso non é moi descritivo e non é especialmente útil para persoas ou motores de busca,,en,Cando crea unha publicación chamada,,en,Como o Coaching axuda aos propietarios de empresas,,en,chamándoo,,en,como-coaching-axuda-empresarios-propietarios.html,,en,é un título moito mellor que,,en,Asegúrese de que o seu software de blogs crea nomes de ficheiros descritivos para as publicacións do seu blog,,en,é mellor tanto para lectores humanos como para arañas de motores de busca,,en. This means that you need to create an optimized title for each post, find targeted keywords for each post and weave the keywords into your post’s text.

- Make Sure That Each Blog Post’s File Name Are Descriptive. Different blogging software behaves differently, but some will call your blog posts 2.html, 3.html, 4.html, etc. As you can see, that is not very descriptive and not particularly helpful to either people or search engines. When you create a post called “How Coaching Helps Business Owners”, calling it “how-coaching-helps-business-owners.html” is a much better title than “5.html”

Make sure that your blogging software creates descriptive file names for your blog posts; it is better both for human readers and search engine spiders.

- Get Links Pointing To Your Blog. Quality links to your blog means more blog visitors and higher search engine rankings. Current search engine algorithms value links to your blog, which means that having links pointing to your blog will improve your blog’s search engine rankings.

- Get Your Blog Listed in Blog Directories. Blog directories are a great source of getting unidirectional links to your blog. Since blog directory links many times are unidirectional (they link to you, but you don’t link back to them), they are great for boosting your search engine rankings. Having many unidirectional links pointing to your web site will improve your search engine rankings.

A blog is an excellent marketing tool, pero o teu blog non atraerá máis clientes e clientes para a túa empresa se non empregas técnicas de optimización de motores de busca para optimizar o teu blog e atraer tráfico de motores de busca dirixidos a el,,en,Tweet,,en,& nbsp; Etiquetas,,en,Deixa unha resposta,,en,Cancelar resposta,,en,O teu enderezo de correo electrónico non será publicado,,en,Os campos obrigatorios están marcados,,en,Nome,,en,Correo electrónico,,en,Páxina web,,en,Comentar,,en,Podes usar estas,,en,HTML,,en,Idioma de marcación de HyperText,,en,etiquetas e atributos,,en,Publicar un comentario,,en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>