Ανακαλύψτε τη δύναμη του blogging


Οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια του, είναι η απόδειξη ότι έχει ιεραρχία μακριά στο πληκτρολόγιο και πάλι. Νύχτα μετά από τη νύχτα που κάθεται, γοητεύονται από την οθόνη του υπολογιστή surfing φόρουμ μετά φόρουμ για την πλήρωση των κενών διαστημάτων με τα σχόλια και τις απόψεις του για παράλογες θέματα, πολιτικές συζητήσεις, θρησκευτικά θέματα, επιχειρηματικές στρατηγικές και επιλογές για ψώνια. Όλο αυτό το διάστημα ο γάμος του επιδεινώνεται, τα παιδιά του μεγαλώνουν και μακριά, επιχείρησή του παραπαίει στο χείλος της χρεοκοπίας, Τα πνευματικά θέματα που παραμελούνται, όλα για την οποία δεν γνωρίζει.

Μια μέρα που συμβαίνει μετά από ένα διαδικτυακό φόρουμ για το blogging. “What in the world is blogging?” he wonders.

Suddenly he becomes enthralled with a new mission. He has to get to the bottom of this. With all the time he has spent on the internet communicating with people throughout the world, he has never heard of blogging. He wants to learn everything there is to know about it

Blogging is a relatively new phenomenon that is truly undefined due to the fact that it is not yet what it will become. Currently weblogs teeter on the edges of interactive journalism vs. personal archiving and information sharing. Different bloggers have varying purposes and goals. Some aim to record their thoughts, some to share resources and information and some to tell stories. Blogging has also been used as a tool for educating readers and for providing customer service and communications as well as serving as a tool for self-expression.

With Google’s introduction of the AdSense content-targeted advertising program, you can even generate some revenue from your blog as you get paid per click for Google Ads accessed from your blog. Don’t create a blog on the premise that you’re going to get rich from advertising payments or you may be sorely disappointed. Rather, view the ad program as an added bonus for the time spent filling your blog with useful content, or as getting paid a little for doing something you enjoy.

The best way to get started blogging is just to jump in and get your feet wet. Decide what you want to accomplish through your blog. Is it a tool for getting things off your chest? Sharing your thoughts and feelings? Providing information? Tracking events?

Reading through various blogs will provide you with some ideas for your blogs purpose and for developing your writing style.

Find a blogging medium that you are comfortable with. There are some options out there for free blogs and there are some paid services that are very reasonable, some for commercial and some for non-commercial use.

Probably the quickest and easiest way to start your own blog is to use a hosted service like Blogger – http://www.blogger.com. Getting started with Blogger is a three step process that you can take care of right now. You simply create an account, name your blog and choose a template and you’ll be ready to get started making blog entries. Once you get comfortable with the basic process of blogging, be sure to visit the “Help” section of the Blogger website to learn more about advanced uses and blogging options.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>